لکچرها و دانستنی های جهان به زبان انگلیسی

لکچر انگلیسی آماده
بر اساس سطح شما، نمونه های مختلفی از دانستنی های جهان برای ارائه در کلاس یا کسب دانش بیشتر ، همراه با عکس، فیلم، فایلهای صوتی و توضیح لغات جدید
لکچر انگلیسی آماده

بر اساس سطح خودتان، لکچر مورد نظر را انتخاب کنید.

لکچر انگلیسی آماده

لکچرهای آماده انگلیسی/mother’s day

تیر ۵, ۱۳۹۷

لکچرهای آماده انگلیسی/Christmas

تیر ۵, ۱۳۹۷

لکچرهای آماده انگلیسی/Father’s Day

تیر ۵, ۱۳۹۷

لکچر انگلیسی

لکچر انگلیسی Lottery – A Chance at Millions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

لکچر انگلیسی The Hairstyle Change

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

لکچرهای آماده انگلیسی/Easter

خرداد ۵, ۱۳۹۷

لکچر انگلیسی The Hairstyle Change

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

8

لکچر انگلیسی Lottery – A Chance at Millions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

لکچر انگلیسی The Hairstyle Change

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

8

لکچرهای آماده انگلیسی/mother’s day

تیر ۵, ۱۳۹۷

6

لکچرهای آماده انگلیسی/Christmas

تیر ۵, ۱۳۹۷

5

لکچرهای آماده انگلیسی/Father’s Day

تیر ۵, ۱۳۹۷

3

لکچر انگلیسی Lottery – A Chance at Millions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

لکچر انگلیسی The Hairstyle Change

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

8

لکچرهای آماده انگلیسی/Easter

خرداد ۵, ۱۳۹۷

3

لکچرهای آماده انگلیسی/mother’s day

تیر ۵, ۱۳۹۷

6

لکچرهای آماده انگلیسی/Christmas

تیر ۵, ۱۳۹۷

5

لکچرهای آماده انگلیسی/Father’s Day

تیر ۵, ۱۳۹۷

3

لکچر انگلیسی Lottery – A Chance at Millions

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

لکچرهای آماده انگلیسی/Easter

خرداد ۵, ۱۳۹۷

3

لکچرهای آماده انگلیسی/mother’s day

تیر ۵, ۱۳۹۷

6

لکچرهای آماده انگلیسی/Christmas

تیر ۵, ۱۳۹۷

5

لکچرهای آماده انگلیسی/Father’s Day

تیر ۵, ۱۳۹۷

3

لکچرهای آماده انگلیسی/Easter

خرداد ۵, ۱۳۹۷

3

ترم اول

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱ و ۲ کتاب headway

ترم دوم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۳ و ۴ کتاب headway

ترم سوم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۵ و ۶ کتاب headway

ترم چهارم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۷ و ۸ کتاب headway

ترم پنجم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۹ و ۱۰ کتاب headway

ترم ششم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱۱ و ۱۲ کتاب headway

ترم هفتم

سطح پایه

starter

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱۳ و ۱۴ کتاب headway

ترم اول

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱ و ۲ کتاب headway

ترم دوم

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۳ و ۴ کتاب headway

ترم سوم

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۵ و ۶ کتاب headway

ترم چهارم

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۷ و ۸ کتاب headway

ترم پنجم

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۹ و ۱۰ کتاب headway

ترم ششم

سطح ابتدایی

Elementary

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱۱ و ۱۲ کتاب headway

ترم اول

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱ و ۲ کتاب headway

ترم دوم

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۳ و ۴ کتاب headway

ترم سوم

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۵ و ۶ کتاب headway

ترم چهارم

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۷ و ۸ کتاب headway

ترم پنجم

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۹ و ۱۰ کتاب headway

ترم ششم

سطح PI

Pre Intermediate

فقط ۱۰ هزار تومان

فصول ۱۱ و ۱۲ کتاب headway

دوره های این سطح در دست ساخت می باشند.

Visual Builder

Lorem Ipsum

Visual Builder

Lorem Ipsum

Powerful Tools

Lorem Ipsum

Quick Importer

Lorem Ipsum

دوره های این سطح در دست ساخت می باشند.

Visual Builder

Lorem Ipsum

Visual Builder

Lorem Ipsum

Powerful Tools

Lorem Ipsum

Quick Importer

Lorem Ipsum

دوره های این سطح در دست ساخت می باشند.

Visual Builder

Lorem Ipsum

Visual Builder

Lorem Ipsum

Powerful Tools

Lorem Ipsum

Quick Importer

Lorem Ipsum

چگونه یک لکچر خوب ارائه کنیم؟

لکچر انگلیسی آماده

عناصر بسیاری وجود دارد که به ارائه یک سخنرانی عالی کمک می کنند، اما مهمترین آنها کنار گذاشتن یادداشت ها است.

مورد اول

اگر می خواهید در یک دوره در هر سطحی سخنرانی کنید، بدترین عملی که می توانید انجام دهید  تکیه کردن بر یادداشت هایتان است. این رفتار به چند دلیل مشکل ساز است.

یکی از دلایل این است که شما به درستی نمی دانید که مواد تشکیل دهنده متن تان چه هستند، بنابراین نیاز به نگاه های مکرر به یادداشت های خود خواهید داشت. شنوندگان این را متوجه می شوند و فکر می کنند که شما آماده نیستید و یا دانش کافی ندارید. نیاز به یادداشت ها کم و بیش شما را به تریبون گرفتار می کند( شما باید جایی که یادداشت هایتان هستند ایستاده و تکان نخورید). اگر یادداشت ها را اطراف اتاق در هنگام صحبت کردن حمل کنید نیز، دچار سردرگمی شده و دقت و تسلط خود را از دست می دهید. پس از شر یادداشت ها خلاص شوید.

مورد دوم

وقتی سخن می گوییم، بهتر است که قدم زده و به اطراف کلاس حرکت کنیم و به شنوندگان نگاه کنیم. در ابتدا فقط کافیست به اسلاید مورد نظر نگاه کوتاهی بیاندازیم تا نشانه ای از آنچه که می خواهیم بگوییم دریافت کنیم. با اسلاید صحبت نکنید – مخاطبان، باید مورد توجه شما باشند.

مورد سوم

تمرکز بر مخاطبان بسیار مهم است. با انجام این کار آنها احساس خواهند کرد که شما فرمانده موضوع مورد بحث هستید و شما علاقه مند به آموزش یا ارائه ی آن هستید. وقتی صحبت می کنید به آنها نگاه کنید. مزیت دیگر این است که شما به سوالات بسیار بیشتری از این طریق دست خواهید یافت، مگر آنکه پشت به مخاطب ایستاده و در اسلاید پنهان شوید.

البته عناصر دیگری برای داشتن یک سخنرانی عالی وجود دارند، مانند انتقال مناسب، داشتن علاقه واقعی به موضوع و تنظیم عناصر برای ارائه یک نوع داستان قانع کننده . مهم نیست چقدر سخت است که بر روی آن عناصر کار کنید، سخنرانی ها آزار دهنده خواهند بود اگر یادداشت ها را کنار نگذارید.

پیشنهاد میکنیم به دوره های آنلاین مکالمه زبان انگلیسی سایت سری بزنید.