تورهای یک روزه گردشگری

تمرین مکالمه انگلیسی همراه با تفریح

تمام سفرهای یک روزه در روستاها،مناظر و شهرهای اطراف تهران، توسط آژانس های مسافرتی معتبر ، برگزار خواهد شد. در تمام طول سفر مکالمات به صورت انگلیسی خواهد بود.جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید تا برای سفرهای آتی نام شما را رزرو کنیم.

برای هماهنگی تورها، تماس بگیرید.

09120249510

سفارش تورهای گردشگری مکالمه