آزمون رایگان تعیین سطح زبان انگلیسی/ آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

برای مشخص کردن سطح زبان انگلیسی خود، ابتدا از طریق دکمه ی زیر به صفحه مربوط به سوالات رفته و پاسخ خود را ثبت کنید. پس از پایان آزمون بلافاصله نتیجه ی خود را دریافت کنید.
سپس از طریق درصدهای داده شده در زیر ، سطح خود را بیابید.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۱۰% بود، سطح شما STARTER می باشد.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۳۰% بود، سطح شما ELEMENTARY می باشد.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۵۰% بود، سطح شما PRE-INTERMEDIATE می باشد.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۶۵% بود، سطح شما INTERMEDIATE می باشد.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۸۰% بود، سطح شما UPPER-INTERMEDIATE می باشد.

در صورتی که نمره ی شما پس از انجام آزمون،حدود ۹۰% به بالا بود، سطح شما ADVANCED می باشد.

برای آزمون تعیین سطح اینجا کلیک کنید